Czym zajmuje się asystent zdrowienia?

przez | 5 września 2022

Dzisiaj zapraszamy Was na artykuł o zawodzie asystenta zdrowienia – kim jest, jakie wymogi trzeba spełnić oraz jak wygląda praca asystenta zdrowienia? 

 

Co to właściwie za zawód?

 

Asystent zdrowienia to stosunkowo nowy zawód pomocowy. Jest związany z opieką psychiatryczną. Pomaga pacjentowi zrozumieć kryzys psychiczny, przez który przechodzi, ograniczenia oraz możliwości pacjenta. Wspólnie odkrywają potrzeby pacjenta. Relacja pacjent-asystent jest nadziejotwórcza, ponieważ asystent taki jest przykładem wyjścia z kryzysu psychicznego. Mówi się, że asystent zdrowienia jest łącznikiem między światem pacjenta i jego rodziny a personelem terapeutycznym, w skład którego wchodzą lekarze, psychologowie, terapeuci i pracownicy socjalni. 

 

Czy każdy może zostać asystentem zdrowienia? 

 

Osoba, która chce zostać asystentem zdrowienia musi spełniać następujące wymagania:
– doświadczenie własnego kryzysu psychicznego,
– przebyta (ukończona) terapia i praca własna (czyli rozumienie swoich przeżyć i doświadczeń, przepracowanie ich),
– ukończenie kursu, który trwa pół roku,

– ukończenie kilkumiesięcznych staży w placówkach zajmujących się zdrowiem psychicznym,
– umiejętność rozmawiania o swoich doświadczeniach związanych z kryzysem psychicznym i procesem zdrowienia.

 

Gdzie mogą pracować asystenci zdrowienia?

Asystent zdrowienia może znaleźć pracę w:
– szpitalach psychiatrycznych,
– centrach zdrowia psychicznego,
– środowiskowych domach samopomocy,
– domach pomocy społecznej,
– placówkach opiekuńczych,
– zespołach leczenia środowiskowego,
– specjalistycznych usługach.

Asystent pracuje w zespołach terapeutycznych w wyżej wymienionych miejscach. 

 

Na czym polega praca asystenta zdrowienia?

 

Głównym celem pracy jest towarzyszenie pacjentowi podczas procesu zdrowienia, wspieranie i dzielenie się własnymi doświadczeniami choroby czy kryzysu. Podczas pracy spotyka się z lekarzami pacjenta, wykonuje zadania zlecone do realizacji przez lekarzy, uczestniczy w zajęciach grupowych w charakterze obserwatora, współprowadzi warsztaty i zajęcia edukacyjne, towarzyszy pacjentowi podczas wyjść, indywidualnie rozmawia z pacjentami, motywuje pacjentów do aktywności oraz uczestniczy w zebraniach społeczności.

 

Chcesz przekonać się, jak w rzeczywistości wygląda praca AZ? Przyjdź na Forum Samopomocy i dowiedz się znacznie więcej! 

Na wydarzenie obowiązują zapisy: https://app.evenea.pl/event/861625-14/