Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed

przez | 4 lutego 2014

Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed

ul. Jaskółcza 7/15 Gdańsk, tel.  58 305 24 12, www.optimmed.pl

Celem naszych poradni jest
diagnostyka, leczenie, terapia i rehabilitacja pacjentów w kryzysie psychicznym.

Zapraszamy do:

– Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
– Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
– Poradni Leczenia Nerwic
– Poradni Psychologicznej
– Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych
– Zespołu Leczenia Środowiskowego/Domowego

Do lekarza psychiatry skierowanie nie jest konieczne.