Bliskość w obliczu choroby

przez | 25 listopada 2021

Bywa nieprzewidywalna i nie da się do niej przygotować. Diagnoza o ciężkiej chorobie bliskiej nam osoby jest szokiem. A w sąsiedztwie szoku pojawia się niedowierzanie, rozpacz, brak poczucia sprawczości, lęk. To także czas, gdy trzeba przeorganizować dotychczasowe życie. Przyswoić ogromną ilość nowych informacji dotyczących choroby i “prowadzenia w niej” chorego. W takich okolicznościach okazanie wsparcia i zrozumienia może stać się dla nas wyzwaniem. W głowie mogą pojawiać się pytania typu: Co powinniśmy zrobić? Jak wspierać mądrze? Co mówić, a co przemilczeć? Dajmy sobie czas do namysłu nad tym, czego nasz bliski najbardziej potrzebuje w tej nowej dla niego sytuacji. Możliwe, że wspólny świat w wywróci się do góry nogami.  Dotychczasowe formy naszej relacji mogą ulec zmianie. To moment, gdy trzeba będzie poszukać nowych sposobów bycia razem, dzielenia czasu, wspierania się.

Pytajmy o potrzeby. Konsultujmy, jakiej pomocy chcą, a jakiej nie potrzebują. Oddajmy im tyle sprawstwa, przestrzeni i kontroli, ile się da. Taka rozmowa i działanie są wyrazem troski i uszanowania autonomii bliskiej osoby.

Warto zamiast sformułowania „Czy mogę jakoś pomóc?”, 

zapytać „Jak mogę Ci pomóc?”.

Ta z pozoru drobna różnica pokazuje w tym drugim przypadku, aktywną postawę i gotowość do pomocy. Zachęca też naszego rozmówcę do wyrażania swoich potrzeb konkretnie i wprost. Warto tutaj podkreślić, że należy uszanować takie radzenie sobie, jakie wybiera nasz bliski. Często sama nasza obecność, stabilna i spokojna będzie niezastąpionym wsparciem. Czasem nawet nie trzeba rozmawiać. Sama obecność jest kojąca.

Sami ze sobą także powinniśmy uzgodnić, jakiej pomocy jesteśmy w stanie udzielić, a jakiej nie. I ważne, by pozostać szczerym nie tylko wobec siebie, ale też wobec bliskiej osoby doświadczającej choroby.

Dla osób, które doświadczają choroby bliskiego w najbliższym czasie organizowana jest konferencja online:

“Człowiek w centrum zainteresowania, czyli bliskość w opiece nad niesamodzielnym chorym”

W imieniu organizatora Puckiego Hospicjum zapraszamy do inspirujących spotkań z Ekspertami Bliskości.

Podczas konferencji będą poruszane tematy uważności na potrzeby chorego, poszanowania dla jego autonomii – niezależnie od stanu, w jakim się znajduje. Założyciele portalu www.bliskochorego.pl opowiedzą o narzędziach reorganizacji środowiska chorego w miejscu zamieszkania.

Zapisy na konferencje znajdziecie pod linkiem:

https://konferencja.hospitium.org/

 

Bibliografia:

Bessel Van Der Kolk,(2018), Strach ucieleśniony? Mózg, umysł i ciało w terapii traumy, Wyd.: Czarna Owca.

Cottin Pogrebin L., (2016),  Jak być przyjacielem chorego przyjaciela, Wyd.: Charaktery.

Wallin David J., (2020), Przywiązanie w psychoterapii,  Wyd.: Kraków.