Akcja „Centrum Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie” – zachęcamy do podpisania petycji!

przez | 28 listopada 2020

Razem z Fundacją eFkropka zachęcamy do przyłączenia się do akcji: „Centrum Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie. Podpisz petycję” Wierzymy, że ten jeden podpis może wiele zmienić!

Czym są centra zdrowia psychicznego?

Centra Zdrowia Psychicznego pomagają błyskawicznie. Wystarczy tam przyjść, by w punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym przyjął nas specjalista, który na podstawie rozmowy zaproponuje plan leczenia. W pilnych przypadkach pomoc musi ruszyć nie później niż w ciągu 72 godzin a często rusza natychmiast. Mogą to być regularne wizyty u psychiatry, psychoterapia grupowa lub indywidualna, leczenie w trybie dziennym, kiedy pacjent przychodzi codziennie na kilka godzin zajęć terapeutycznych na oddział dzienny, by po nich wrócić do domu. Jest to wreszcie pomoc zespołu leczenia środowiskowego oparta na wizytach w domu pacjenta. Pracy z nim i jego bliskimi. W przypadkach nagłych, zagrożenia zdrowia i życia jak myśli samobójcze, ciężka depresja czy ostry stan psychotyczny, Centrum zapewnia całodobową opiekę. Przy wielu centrach powstają kluby pacjenta i grupy wsparcia dla naszych bliskich. Do Centrum Zdrowia Psychicznego po pomoc można przyjść samemu lub z kimś z rodziny, żeby czuć się raźniej. Już teraz w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mamy 31 Centrów z opieką dostępną dla około 10 procent dorosłych mieszkańców Polski. Sprawdziło się w pełni rozwiązanie polegające na finansowaniu Centrów w drodze ryczałtu, którego wielkość zależy od liczby mieszkańców na danym obszarze, a nie od liczby wykonanych punktów czy procedur.

Szpital psychiatryczny to często izolacja, samotność, poczucie odrzucenia, utrata wolności, unieruchamianie poprzez przywiązanie pasami do łóżka, zamknięcie w izolatkach. Sprzyja w utrwalaniu się w chorobie, pobyty w nim są często wielomiesięczne i traumatyczne także ze względu na opłakany stan tych miejsc. To straszne, że wtedy w chorobie, kiedy najbardziej potrzebuje się miłości, innych ludzi, jest się od nich odcinanym. Dlatego nam pacjentom doświadczającym kryzysu psychicznego bardzo zależy na rozwijaniu transformacji leczenia psychiatrycznego ze skoncentrowanego na izolacji w szpitalu na rzecz rozwijania leczenia blisko domu, szybkiego, włączającego w terapię bliskich, z różnymi formami pomocy jak najbardziej dostosowanymi do przebiegu kryzysu, leczenia zwanego środowiskowym. Pomaga ono unikać szpitala, sprawiać, że nawet jeśli jest konieczny to na tydzień, dwa. Pomaga nie wypadać z życia często na zawsze. Wiele osób po szpitalu wegetuje w swoich pokojach. Zdarza się, że ludzie po wyjściu z oddziału całodobowego popełniają samobójstwo, nie widząc już dla siebie miejsca w świecie, który ich nie chce.

Środowiskową opiekę proponują Centra Zdrowia Psychicznego, których dotąd jest 31 ze wsparciem dostępnym dla 10 procent mieszkańców Polski. Działają w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, mającego przygotować grunt do wprowadzenia Centrów w całej Polsce. Gdzie są, jak działają można sprawdzić na stronie czp.org.pl Bardzo ważne jest to, żeby do takiej pomocy mieli dostęp wszyscy potrzebujący. Pilotaż ma się skończyć w połowie przyszłego roku a przydławił się przez COVID-19. Miały powstać w tym roku kolejne takie miejsca ale się nie udało. Prosimy pana Ministra o przedłużenie pilotażu do 2022 roku, na dotychczasowych, ryczałtowych  warunkach finansowania co pozwoli przygotować grunt dla transformacji leczenia obejmującej cały kraj. Od pilnych decyzji Ministra Zdrowia zależy przyszłość tej transformacji. Pacjenci, ich bliscy i lekarze kierują więc do pana Adama Niedzielskiego petycje w tej sprawie, psychiatrzy wysłali do niego pismo. Podpisało je 80 najbardziej uznanych i zasłużonych psychiatrów, kierowników klinik, katedr. Dokumenty są w załączniku. Petycja od wszystkich, którym zależy na tej sprawie, podpisywana jest też online pod linkiem dostępnym na profilach Fundacja eFkropka i Kongres Zdrowia Psychicznego w wydarzeniu: „Centrum Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie.

Dlaczego to takie ważne?

W Polsce milion osób doświadcza depresji, milion osób ma za sobą psychozę, 180 tysięcy choruje na schizofrenię. Zgodnie ze statystykami co czwarty mieszkaniec Polski doświadczył, doświadcza lub doświadczy kryzysu psychicznego. Może być to załamanie wynikające z pracy w dużym stresie, po stracie bliskiej osoby, utracie pracy. Teraz przez COVID-19 kryzysów jest więcej – ludzie tracą pracę, bliskich, żyją w stresie w niepewności jutra.

Główne postulaty zawarte w petycji to:

1. CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W KAŻDYM POWIECIE – przyspieszenia rozwoju sieci CZP i jej ukończenie najpóźniej do roku 2027,

2. TRZYPOZIOMOWY SYSTEM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO – w którym CZP zapewniają pomoc podstawową, dopełnianą w koniecznych przypadkach przez specjalistyczne programy zdrowotne (pomoc profilowana) i ośrodki wysokospecjalistyczne (akademicki poziom referencyjny),

3. ADEKWATNA LEGISLACJA, SKUTECZNE FINANSOWANIE i INWESTOWANE – wprowadzenie podstaw funkcjonowania CZP i trzypoziomowego systemu do znowelizowanej Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, powiązanie odpowiedzialności CZP za obsługiwaną populację z finansowaniem w formie ryczałtu według stawki wyliczonej na głowę mieszkańca, zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia psychicznego do poziomu co najmniej średniego w Europie, tj.  5% udziału w całości nakładów na ochronę zdrowia,

4.UPOWSZECHNIANIE ŚRODOWISKOWEGO MODELU OPIEKI – odchodzenie od osadzania potrzebujących w odległych azylach, na rzecz aktywnej pomocy im w środowisku zamieszkania, zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego (2010, 2017).

5. POSZANOWANIE PODMIOTOWOŚCI – eliminowania instytucjonalnych barier, uprzedzeń i opresji naruszających prawa lub godność pacjentów, jak i pracowników systemu ochrony zdrowia psychicznego. Zgodnie z zasadą, że każdemu obywatelowi należy się godna, łatwo dostępna, włączająca w terapię bliskich, podążającą formami pomocy za dynamiką kryzysu, opieka psychiatryczna.

Jak przyłączyć się do akcji?

1.  Petycja w sprawie przyszłości Centrów Zdrowia Psychicznego  –  do podpisania online! 

Prosimy o podpisanie online –  petycja-kliknij  na petycjeonline.com

oraz wysłanie jej mailem pod adres:  kancelaria@mz.gov.pl  

Wersja do druku lub dopisania swoich danych i przesłania mailem Petycja CZP do druku  

co jeszcze możesz zrobić i co jest bardzo dla nas ważne:

——————————-

2. Petycja od pacjentów psychiatrycznych o wsparcie rozwijania leczenia środowiskowego w Centrach Zdrowia Psychicznego, o przedłużenie ich pilotażu do końca 2022 roku, by potem stworzyć je w każdym powiecie. 

Będziemy bardzo wdzięczni jeśli Państwo wydrukujecie, podpiszecie (w miarę możliwości z adresem korespondencyjnym pod podpisem)  wyślecie pocztą tradycyjną tę petycję: Petycja pacjentów 09.10.2020  

Po podpisaniu, kierować poczta tradycyjną:  Pan Adam Niedzielski, Minister Zdrowia   ul. Miodowa 15,  00-952 Warszawa. Dodatkowo można też wysłać mailem pod adres:  kancelaria@mz.gov.pl  

Petycje podpisać mogą również osoby bliskie, rodzina, przyjaciele opisując swoją rolę na końcu przy podpisie.

Prosimy o przekazanie informacji dalej! Im więcej osób dowie się o akcji, tym większa szansa,  że nasz głos w ważnej sprawie zostanie usłyszany!

Plakat a na nim drzewo