Akcja „Centrum Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie” – zachęcamy do podpisania petycji!

By | 16 października 2020

Razem z Fundacją eFkropka zachęcamy do przyłączenia się do akcji: „Centrum Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie. Podpisz petycję” Wierzymy, że ten jeden podpis może wiele zmienić!

Czym są centra zdrowia psychicznego?

Centra Zdrowia Psychicznego pomagają błyskawicznie. Wystarczy tam przyjść, by w punkcie zgłoszeniowo koordynacyjnym przyjął nas specjalista, który na podstawie rozmowy zaproponuje plan leczenia. W pilnych przypadkach pomoc musi ruszyć nie później niż w ciągu 72 godzin a często rusza natychmiast. Mogą to być regularne wizyty u psychiatry, psychoterapia grupowa lub indywidualna, leczenie w trybie dziennym, kiedy pacjent przychodzi codziennie na kilka godzin zajęć terapeutycznych na oddział dzienny, by po nich wrócić do domu. Jest to wreszcie pomoc zespołu leczenia środowiskowego oparta na wizytach w domu pacjenta. Pracy z nim i jego bliskimi. W przypadkach nagłych, zagrożenia zdrowia i życia jak myśli samobójcze, ciężka depresja czy ostry stan psychotyczny, Centrum zapewnia całodobową opiekę. Przy wielu centrach powstają kluby pacjenta i grupy wsparcia dla naszych bliskich. Do Centrum Zdrowia Psychicznego po pomoc można przyjść samemu lub z kimś z rodziny, żeby czuć się raźniej. Już teraz w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mamy 31 Centrów z opieką dostępną dla około 10 procent dorosłych mieszkańców Polski. Sprawdziło się w pełni rozwiązanie polegające na finansowaniu Centrów w drodze ryczałtu, którego wielkość zależy od liczby mieszkańców na danym obszarze, a nie od liczby wykonanych punktów czy procedur. Więcej o Centrach można przeczytać na ich stronie czp.org.pl. Tam też jest ich pełna lista.

Główne postulaty zawarte w petycji to:

1. CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W KAŻDYM POWIECIE – przyspieszenia rozwoju sieci CZP i jej ukończenie najpóźniej do roku 2027,

2. TRZYPOZIOMOWY SYSTEM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO – w którym CZP zapewniają pomoc podstawową, dopełnianą w koniecznych przypadkach przez specjalistyczne programy zdrowotne (pomoc profilowana) i ośrodki wysokospecjalistyczne (akademicki poziom referencyjny),

3. ADEKWATNA LEGISLACJA, SKUTECZNE FINANSOWANIE i INWESTOWANE – wprowadzenie podstaw funkcjonowania CZP i trzypoziomowego systemu do znowelizowanej Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, powiązanie odpowiedzialności CZP za obsługiwaną populację z finansowaniem w formie ryczałtu według stawki wyliczonej na głowę mieszkańca, zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia psychicznego do poziomu co najmniej średniego w Europie, tj.  5% udziału w całości nakładów na ochronę zdrowia,

4.UPOWSZECHNIANIE ŚRODOWISKOWEGO MODELU OPIEKI – odchodzenie od osadzania potrzebujących w odległych azylach, na rzecz aktywnej pomocy im w środowisku zamieszkania, zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego (2010, 2017).

5. POSZANOWANIE PODMIOTOWOŚCI – eliminowania instytucjonalnych barier, uprzedzeń i opresji naruszających prawa lub godność pacjentów, jak i pracowników systemu ochrony zdrowia psychicznego. Zgodnie z zasadą, że każdemu obywatelowi należy się godna, łatwo dostępna, włączająca w terapię bliskich, podążającą formami pomocy za dynamiką kryzysu, opieka psychiatryczna.

Jak przyłączyć się do akcji?

1.  Petycja w sprawie przyszłości Centrów Zdrowia Psychicznego  –  do podpisania online! 

Prosimy o podpisanie online –  petycja-kliknij  na petycjeonline.com

oraz wysłanie jej mailem pod adres:  kancelaria@mz.gov.pl  

Wersja do druku lub dopisania swoich danych i przesłania mailem Petycja CZP do druku  

co jeszcze możesz zrobić i co jest bardzo dla nas ważne:

——————————-

2. Petycja od pacjentów psychiatrycznych o wsparcie rozwijania leczenia środowiskowego w Centrach Zdrowia Psychicznego, o przedłużenie ich pilotażu do końca 2022 roku, by potem stworzyć je w każdym powiecie. 

Będziemy bardzo wdzięczni jeśli Państwo wydrukujecie, podpiszecie (w miarę możliwości z adresem korespondencyjnym pod podpisem)  wyślecie pocztą tradycyjną tę petycję: Petycja pacjentów 09.10.2020  

Po podpisaniu, kierować poczta tradycyjną:  Pan Adam Niedzielski, Minister Zdrowia   ul. Miodowa 15,  00-952 Warszawa. Dodatkowo można też wysłać mailem pod adres:  kancelaria@mz.gov.pl  

Petycje podpisać mogą również osoby bliskie, rodzina, przyjaciele opisując swoją rolę na końcu przy podpisie.

Prosimy o przekazanie informacji dalej! Im więcej osób dowie się o akcji, tym większa szansa,  że nasz głos w ważnej sprawie zostanie usłyszany!